Kursus Operator Sterilizer (HRD Corp Claimable)

  • 13 – 16 Februari 2023
  • 13 – 16 Mac 2023
  • 22 – 25 Mei 2023
  • 10 – 13 Julai 2023
  • 14 – 17 Ogos 2023
  • 18 – 21 September 2023

Pengambilan terhad kepada 25 orang untuk satu sesi sahaja.